ÂŞIK SAFİNE ( Zeynel KAZANCI ) :

Âşık Safine – asıl adı Zeynel KAZANCI olup, 1855 yılında Hekimhan Güzelyurt ( Cüzüngüt ) da doğmuştur. Babasının adı Osman , annesinin adı Hüsne ( Hüsniye ) dir. Büyük Babası ise Molla Halil’dir. Güzelyurt’ ta Kazancı veya Hocalar diye tanınan bir aileden gelmektedir. Âşık Safine 1942 yılında vefat etmiştir.
YOL DESTANI
Cüzüngüt’ten çıktık yüklettik yükü
Yılgınlı söğütlü çayırlı bükü
Hasançalabi’de biz olduk iki
Hikmet vardır bu hocanın işinde
Üreğil’dir gayet yolun kolayı
Yokuş imiş İrihan’ın dolayı
Methedem ben Alhanlı Ali’yi
İyi ısındık sobanın başında
Ali’yi de biz bakkala salmadık
Erce vardık Kangal’a da kalmadık
Derviş pınarı ’n da yolu bulmadık
Nişan yoktur köprüsünün taşında
CÜZÜNGÜT ( Güzelyurt )
Dinleyin ağalar destan söyleyem
Gayet güzel bir yayladır Cüzüngüt
Buna destanlar düzüp metheyleyem
Soğuk sulu bir yayladır Cüzüngüt.
Ağzaşağı dönderirler geveri
Suvarırlar koyun, keçi davarı
Gayet yüksek Boyralı’ nın pınarı
Soğuk sulu bir yayladır Cüzüngüt
Çok doğru değiştir âşığın sözü
Seyregâha çıkmış gelin kızı
Gayet soğuktur Cordud’un gözü
Soğuk sulu bir yayladır Cüzüngüt