18. Yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılın başlarında yaşamış bir halk ozanıdır.

“Sene bin iki yüz yirmi dört oldu tamam
Gelse gerektir ahir Mehdi-i sahip-zaman”

biçimdeki bir deyişinde 1809 yılında hayatta olduğu anIaşılmaktadır.
Asıl ad Mustafa olup, Hekimhan’ın Çulhalı köyünde dünya ya gelmiştir. Bir süre köyde kaldıktan sonra Kangal’ın Çaltepe köyüne yerleşmiş daha sonra bu köyden de ayrılıp bilinmeyen bir yere göçüp gitmiştir. Nerede ne zaman öldüğü bilinmemektedir.
Bir gün Hacı Bektaş’ta Feyzullah Çelebi’ye saz çalıp şiir söyledikten sonra saz ve sözünü çok beğenen Feyzullah ÇeIebi’nin “Ne güzel söyledin evlat, sevindik” sözü üzerine “Sevindik” sözünü kendisine mahlas olarak almıştır

Gönül aşk kitabın Sen al eline
Serimize ne yazılmış görelim
Tevhit kelimesin getir diline
Din Serverine salavat verelim

Din Serveri hak Muhammet Ali ‘dir
Yardımcımız keremkani Veli’dir
Bizden ezel gelen birden uludur
Derdimizin dermanın görelim.

Tabipler denliye derman eylesin
Şah Hüseyin ilmi kelam söylesin
İmam Hasan ummanları boylasın
Sıdkınan kulak urup dinleyelim.

Dinen gelen imamların sesidir
İmam Zeynel imamların hasıdır
İkrarına inkar olan asidir
İkrarı inkar edene soralım

İnkar eden münkir Hakka kul olmaz
Coşkun akan muhabbete göl olmaz
Ol imam Bakirin sırrı denilmez
Sizin ile hal evine varılmaz

Hal evinde hal olalım halınan
İmam Cafer bir yol kurmuş yolunan
Bin birimize tatlı dilinen
öğüt nasihat teselli verelim

Teselli vererek müşkülin kandır
Muhabbet şamının çırasın yandır
Yolunu Musayi Kazım’a döndür
Üstat nazarına doğru varalım
Üstadımdır dost yüzüne bakıtan
Hocam İmam İrza’dir okutan
Özünü seçegör yelmiş ikiden
Sizin ile yetmiş üçe varalım

Kadim islam dini yelmiş üç olur
İsmail’e inen kurban koç olur
Önü sonu bu Faniden göç olur
Onlar göçmüş ya biz neye duralım.

Geliciden gel olunca durulmaz
Taki’yi Naki’yi seven yorulmaz
Tasdik olmayınca Hakk’a erilmez
ikiliği kalbimizden ıralım

Hak Taala sever tastık kulları
Coşkun akar muhabbetin selleri
Hasan Askeri’nin gonca gülleri.
Firdevs’i aladan açmış görelim

KUL SEVİNDİK bülbül intizar güle
Şah Muhammet Mehdi zuhura gele
Düşmüşlerin elin ala kaldıra
Temanna eyleyip yüzler sürelim.