İlçenin bilhassa köy kesimlerinde halk örf ve adetlerine bağlı olarak yaşamaktadır. Gelenek ve görenekler bakımından ilçe ile köyleri arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. İlçe merkezine yakın köylerde modaya uygun giyim olmakla birlikte köylerde bilhassa kadınların eski usüllere uygun giyim tarzını sürdürdükleri görülmektedir. Köylerde genellikle erkekler şalvar, kadınlar ise başlarına yazma takarak ”peşni kutnu” 3 etek adlı entariyi giyinmektedirler. Köylerde daha ziyade tarım ve hayvancılıkla uğraşan kadın ve erkek birlikte çalışmaktadır. İlçe genelinde çok sayıda kişi yabancı ülkelere ve yurdun çeşitli kentlerine çalışmak için gitmişlerdir. Gerek ilçe merkezinde gerekse köylerde halk boş zamanlarını kahvehanelerde geçirmektedir. Düğünler ve diğer sosyal faaliyetler geleneklere göre sürmektedir.