İlçemizde çevresel şartlar kültür ırkı hayvan yetiştiriciliği açısından yeterince uygun olmadığından gerek küçükbaş ve gerekse büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde daha çok melez ve yerli ırklar yetiştirilmektedir. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yüksek verimli kültür ırklarının çoğatılması amacıyla suni tohumlama çalışmaları devam etmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Tarım Müdürlüğü koordinasyonu sonucu 1999 ve 2000 yılında 162 adet damızlık düve dağıtımı yapılmıştır. Bu kültür ırkı inekler ve alınan yavrularla önemli bir ıslah çalışması ve çiftçilere gelir kaynağı sağlanmıştır.

2001 yılı içerisinde çiftçilere 200 adet koyun ve 20 adet damızlık koç dağıtımı yapılarak ilçe koyunculuğunun gelişmesine katkıda bulunulmuştur.

İlçemiz dahilinde ekonomik anlamda kümes hayvancılığı yapılmamaktadır. İlçemizdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları aşağıya çıkarılmıştır.

  Hayvanın Cinsi
Yerli Irk
Kültür Irk
Melez
  Büyükbaş
2.250
2.850
5.750
  Küçükbaş
17.250
220
Arıcılık Durumu :İlçemiz genelindeki mevcut bitki florası arıcılık açısından uygun olmasına ragmen arıcılık yeterli düzeye gelebilmiş değildir. Bunun sebebleri arasında arıcılığın çok hassasiyet ve teknik bilgi gerektirmesi, gezginci arıcılık yapılmaması, arıların başta varova paraziti olmak üzere hastalıklara karşı aşırı hassasiyeti ve gerekli mücadelenin zamanında yapılmaması arıcılığı sınırlayan faktörlerdir.

İlçemiz genelindeki arıcıların; fenni kovanla arıcılık yapmalarına ragmen, kovan başına alınan bal miktarının (15 kg/kovan) çok düşük olması yukarıdaki sebeplerden dolayıdır.

İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bağlı elemanlar tarafından yukarıda belirtilen problemlerin çözümüne yönelik olarak her türlü eğitim ve yayım çalışmaları ve mahallinde arı kontrolleri yapılmaktadır.

İlçemiz dahilindeki kovan sayısı,çeşidi ve kovan başına bal üretimi aşağıya çıkarılmıştır.

 

 Kovan Çeşidi
Adedi
Bal Üretimi (kg)
Verim (kg/kovan)
  Fenni Kovan
10.000
150.000
15
  Adi Kovan
450
2.250
5