İlçemizdeki yerleşme durumu genellikle çok dağınıktır. İlçe merkeziyle kasabalara bağlı 30 mahalle ve 50 köy muhtarlığı ile bunlara bağlı 84 mezra ve oba bulunmaktadır. Nüfusun çok dağınık olmasının tarihi ve coğrafi nedenleri vardır.Coğrafi sepelere değinecek olursak; bölge yeryüzü şekilleri itibariyle dağlık olduğu için buna paralel olarak yerleşim de tek bir merkeze yakınlıktan ziyade dağınık oluşmuştur. Tarihi nedenler arasında ise, Osmanlı Devleti zamanında Celali isyanlarının yağmacılarından kaçan halkın tenha, korunaklı ve barınaklı yerlere yerleşmesi vardır. Bunun yanısıra işlenebilen arazinin yüksek dağlar arasına serpilmiş olması, son yıllarda kayısının önemli bir gelir kaynağı olması ve geçimini bu yolla sağlayan halkın kendisine ait kayısı bahçesinin başında yaşaması ve dağınık yerleşme giderek artmaktadır.

Kırsal bölge halkının başlıca problemleri arasında köy yollarının stablizesiz oluşu ve sulama-içmesuyu için yeterli kaynak bulunamayışı vardır.