50 adet köyü bulunan ilçemizin yüzölçümü 1.786.860 dekardır. Denizden yüksekliği 1075 metre olup, son derece engebelli bir arazi yapısına sahiptir. Yıllık yağış ortalama 340 mm‘dir. Yağışlar mevsim itibariyle kış ve ilkbahar döneminde yağmaktadır. Yağış durumu tarımsal üretim miktarını belirleyen en önemli faktördür.
İlçemiz yüzölçümünün %18.9 ‘u tarım alanı%51.33‘ü çayır – mera ve fundalık – ormanlık%29.8‘lik alan ise kültür dışı (taşlık,kayalık,yerleşim alanları,su satıhları) alandır.     İlçemiz merkez ve köylerinde meyve vermeyen toplam 290.000 adet kayısı, 9.500 adet ceviz, 2.000 adet elma ve 5200 adet armut ağacı bulunmaktadır. Meyve ve bağ alanları toplam 81.300 dekardır ve toplam tarım alanlarının (338.030 dekar) %24‘ünü oluşturmaktadır. Toplam tarım alanının %75.6‘sını (255.600 dekar) tarla alanı ve %0.33‘nü (1.130 dekar) sebze alanı oluşturmaktadır.
İlçemiz merkez ve köylerinde meyve üretimi bakımından kayısı 1.sırayı almakta ve en önemli gelir kaynağını teşkil etmektedir.Kayısıcılıkla ilgili son beş yılın bilgileri aşağıya çıkarılmıştır:
  Meyve Türü
Ürün Veren Ağaç Adedi
Üretim (ton)
Verim (kg/da)
  Kayısı (1997)
380.000
6.840
18
  Kayısı (1998)
410.000
24.600
60
  Kayısı (1999)
450.000
27.450
61
  Kayısı (2000)
480.000
26.400
55
  Kayısı (2001)
550.000
24.750
45
     İlçemiz kayısı üretimindeki verim düşüklüğünün en önemli sebebi meyvenin çiçek ve körpe çağla döneminde meydana gelen ilkbahar geç donlarıdır. Ayrıca ilkbahar mevsiminde havaların yağışlı geçmesinden meydana gelen çiçek monilyası hastalığı büyük hasar vermektedir. İlçemizde iki adet kayısı paketleme tesisi bulunmaktadır.

İlçemiz merkez ve köylerinde yetiştirilen diğer önemli meyve türleri ve bağcılıkla ilgili istatistik bilgileri aşağıya çıkarılmıştır:

  Meyve Türü
Ürün Veren Ağaç Adedi
Üretim (ton)
Verim (kg/da)
  Ceviz
35.000
700
20
  Elma
291.000
875
30
  Armut
35.000
500
14
  Bağ
3.500 (dekar)
490
140 (kg/dekar)
     İlçemiz merkez ve köylerinde tarla alanlarında yetiştirilen ürünlerin istatistik bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.
  Ürünün Adı
Ekim Alanı (dekar)
Üretim (ton)
Verim (kg/da)
  Buğday
74.000
13.468
182
  Arpa
20.000
3.660
183
  Nohut
4.350
413
95
  K. mercimek
350
28
80
  Fasulye (kuru)
80
8
97
  Patates
120
197
1.645
SEBZE ÜRÜNLERİ :
  Ürünün Adı
Ekim Alanı (dekar)
Üretim (ton)
Verim (kg/da)
  Karpuz
310
510
1.400
  Domates
230
322
1.400
  Kavun
120
168
1.400
  Biber
80
74
1.016
  Soğan (kuru)
60
90
1500
  Fasulye (kuru)
70
40
560
  Patlıcan
40
50
1250
KARŞILAŞILAN SORUNLAR :
Kayısı yetiştiriciliğinde bahçe tesisinde fidan döneminde taçlandırılmanın yüksekten yapılması, kayısı ağacına verilecek kimyasal gübre miktarı ve ağaca verilme şeklinin yanlış uygulanması, kimyasal ilaç dozlarının yanlış hazırlanması ve uygulamanınzamanında yapılmaması, sulama zamanı, sulama aralıkları ve verim budaması konularında uygulama eksikliği görümüştür.Ayrıca ilçemizde kayısı pazarlamacılığı konusunda bir çitçi birliği oluşumu bulunmaması önemli bir eksikliktir.
Kayısının son yıllarda ekonomik değerinin düşük olmasından dolayı ilçemizde de alternatif tarım ürünlerine yönelim oluşturmuştur ve bu ürünlerin başında da Hekimhan cinsi ceviz gelmektedir. Fakat ilçemizde ceviz fidancılığı yapılmadığından aşılı ceviz fidanları dikilmemektedir. Tohumdan yetiştirilen yerli çeşitlerin kullanılması, gerekli zirai mücadelenin yapılmasını nedeniyle antraknoz hastalığından dolayı verim düşüklüğü olmaktadır.

İlçemiz için Hekimhan cinsi kaliteli ağaçlardan alınacak kalemlerle yapılacak aşılamalar sonucu elde edilecek fidanlarla yapılabilecek ceviz üretimi hem çok yüksek verimli olacak hem de ulusal piyasada çok iyi tanınan bu çeşit meyvenin pazarlama problemi olmayıp yüksek bir gelir kaynağı olacaktır.

Bunun için devlet fidanlıklarının,özel fidanlıkların veya ilçemiz çiftcilerinin aşılı Hekimhan cinsi ceviz fidanı yetiştirmeleri gerekmektedir.

İlçemiz genelinde armutların büyük bir kısmı düşük verimli yerel çeşitlerdir. Armut ağaçlarında ateş yanıklığı hastalığı verim düşüklüğünün en önemli nedenidir.

 Bağlarda teknik bir yetiştiriciliklten ziyade geleneksel üretim usülleri etkili olmaktadır. Kimyasal ilaçlamaya gerekli önem verilmemektedir. Pazar imkanı ilçe dahilinde sınırlıdır. Belirtilen bu sebeplerden dolayı verim olumsuz yönde etkilenmektedir. Yine ilçemizde alternatif tarım yöntemi olarak yüksek terbiye sistemli bağcılık geliştirilmelidir.

Buğday ve arpa üretiminde gübreleme ve toprak işleme yeterince bilinçli yapılamamaktadır. Nohut üretiminde yerel çeşitler kullanılmakta ve yerel çeşitlerin antraktoz hastalığına dayanıksız olduğundan dolayı ekim döneminden sonra yağışlı geçen yıllarda verim kaybı olmaktadır.

Nohut da ilçemizde yetiştirilen bir tarla ürünü olup yıllardır aynı tohumluk kullanıldığı için verimde düşüklük meydana gelmiştir. Nohutda hibrit tohum kullanılarak ve gerekli zirai mücadele yapılarak verim artışı sağlanabilir. Hekimhan Tarım İlçe Müdürlüğü 2002 yılı ilkbaharında çiftçilerimize ekimini sağlamak için hibrit tohumluk temin etmeye çalışmaktadır.

İlçemizde sulama suyu kaynakları çok sınırlı olup, sulanabilen alanlarda kayısı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu sebeple kayısıcılığın dışındaki sulu tarım çok az yapılmaktadır. Ayrıca son iki yıla kadar kayısının yüksek ekonomik değerinden dolayı diğer tarım ürünleri üretimine önem verilmemiş olup verim düşüklükleri görülmüştür. Bundan sonra kayısı dışındaki tarım ürünlerine ve hayvancılığa yönelim olacaktır.

Yukarıda sıralanan tüm problemlerin çözümü amacıyla Tarım İlçe Müdürlükleri imkanları dahilinde çiftçilerimize yönelik her türlü eğitim ve yayım çalışmaları yürütülmektedir.