Akşam oldu hay gele
Çulun adı tay gele
Herkes yarını almış
Yarsızlara vay gele.
……

Ayran doldur bakracı
İçim yanıyor bacı
Yarı bir gün görmesem
Kalbime çöker acı.
……

Armut dalda dal yerde
Bülbül ötmez her yerde
Felek bizi ayrılmış
Her birimiz bir yerde
……Ata binmiş gidiyor
Ata neler ediyor
Hekimhan’ın tozları
Yari berbat ediyor.
……

Altın taşın kalay
Gezi güzel olay
Kınamaya komşular
Var mi aşkın kolay.
……

Aktan karası geçmez
Aşkın sırası geçmez
Her yara geçer amma
Gönül yarası geçmez
……

Asma yaprak düşürdüm
Yare dolma pişirdim
Kıyamazdım bakmaya
Yad ellere düşürdüm.
……

Atladım girdim üzüme
Çubuk değdi gözüme
İnkar etme emmoğIu
Ağzın değdi yüzüme.
……

Avluda kış kabağı
Sinem altın tabağı
Horoz dilin alına
Ne tez ettin sabahı
……

Ay doğar elek gibi
Gün doğar melek gibi
Güllü hamamdan çıkmış
Turfanda kelek gibi
……

Ayağında çarık yok
Ayran tastı yayık yok
Görenler sarhoş olur
Sen gören ayık yok.
……

Başında puşusuna
Sim çekem karşısına
Adam aşık olur mu
Kapı bir komşusuna
……

Boz deve düzden gelir
Yükü’ Sivas’tan getir
Oğlanlar hastalanmış
İlacı kızdan gelir
……

Böyle dağlar böyle dağlar
Yıkılası böyle bağlar
Bu gün ben yari gördüm
Yar saçını eğri bağlar
……

Bahçeye vardım bayak
Ayvaya verdim dayak
Dediler yarin gelir
Seğirttim yalın ayak
……Bahçede dut kurulur
Dibinde su durulur
Eller yar yar dedikçe
Benim boynum burulur
……

Bahçeye ektim soğan
Geldi yedi saksağan
Hep mi güzel oluyor
Senin anandan doğan
……

Bahçeye gittim atsız
Sensiz meyveler tatsız
Yarım orda ben bur da
İkimiz de muratsız
……

Bahçede hasırım var
Üstünde mısırım var
Niye benden kaçarsın
Neremde kusurum var.
……

Cami önünde direk
Oynadı kafir yürek
Her derde dayandım
Buna da dayan yürek
……

Cezvenin sapı yeşil
içinde kahve pişir
Hakikatli yar sen
Al beni dağlar aşır
……

Çorap ördüm giyen yok
Halın nedir diyen yok
Hekimhan’dan yar sevdim
Gözün aydın diyen yok
……

Çağırdın sesin aldım
Başından fesin aldım
Hekimhan güzelinin
Beğendim hasın aldım
……

Çeşmesi var taşı yok
Suyu var kurnası yok
Sevdim ise ben sevdim
Keyfimin kahyası yok
……

Çay kenarı çim tutar
İki güzel mum tutar
Ben yarimi severim
Çirkinleri huy tutar.
……

Çıraklık dolu bezir
Ezil yüreğim ezil
Kızın gönlü olmazsa
Halt etmiş ağa vezir
……

Çordan ağına bak
Dönder de bağına bak
Ben aklına geldikçe
Malatya yoluna bak

Çorabın yününe bak
Dönder de gülüne bak
Yare çorap yolladım
Şu benim halime bak
……Çift güvercin uçtu mu
Gün ardınca düştü mü
Ardıç dalına kurban
Yar buradan geçti mi
……

Dağı dağdan telek
Gönül avudan felek
Çer çöple yuva yaptım
Yuva dağı dan felek
……

Değirmenim çift taşlı
Geliyor kıvrık saçlı
Kimler etti kahiri
Yine gözlerin yaşlı
……

Dağın eteği düzdür
Gece değil gündüzdür
Kalbimi parçalayan
Hekimhanlı bir kızdır
……
Dama koydum yakacak
Yarin tren kalkacak
Ben buradan gidersem
Yar sana kim bakacak
……

Dağların başı kardır
Gamlı yüreğim dardır
Adam dertsiz olur mu
Herkesin derdi vardır
……
Dağ başında su durur
Oğlan mendil yudurur
Oğlan cahil kız cahil
şimdi bunlar kudurur
……

Dama çıkmış el eyler
Uzaktan gel gel eyler
Bir can bir can sevse
Dağdan taştan yol eyler
Entarisi ak gibi
Gelir geçer ok gibi
Hiç ardına bakmıyor
Yavuklusu yok gibi……

Elde altın tas tutar
0 tas neden pas tutar
Hekimhan’dan yar seven
Gizli gizi yas tutar
……

Entarisi beyazı
Geliyor nazlı nazlı
Kız ben sen öperim
Annenden gizli gizli
……

Entarisi yeşilden
Ben dolaşmam peşinden
Sevip gönül verenler
Ayrılamaz eşinden
……

Evleri var üst basta
Potinim kaldı taşta
Varın söyleyin yarime
Akıl kalmadı başta
……

Elinde pancar bıçağı
Oynatırlar köçeği
Eller ne derse desin
Sevdiğim kır çiçeği
……

Elma bıçak istemez
Mendil saçak istemez
Verin benim yarimi
Yatak yorgan istemez
……Elma yedim tuzunan
Sarılıp yattım kızınan
Kızın babası köşkermiş
Dürttü kıçıma bizinen
……

Felek vurdu taş ile
Gözüm doldu yaş ile
Ben nereye gideyim
Bu sevdalı baş ile
……

Gel benim aslan yarim
Yastığa yaslan yarim
Yastık seni incitir
Koluma yaslan yarim
……

Gelinin sırma teller
Kardan beyaz eller
Yolcuyu yoldan çevirir
Yarimin tatlı dilleri
……

Gül dalını eğer mi
Ucu yere değer mi
Sende gönlü olmayan
Böyle boyun eğer mi
……

Gökte yıldız fırtına
İlik diktim mintana
Senin gibi yar gerek
Benim gibi sultana
……

Geyik atladı taştan
Gözlerim doldu yaştan
Kız senin güzelliğin
Çıkardı beni baştan
……

Güvercin vurdum uçtu
Vardı bahçeye düştü
Küçükten sevdiğim kız
Geldi yanımdan geçti
……

Gönül kuşun uçtu mu
Kanadını açtı mı
Haber verin komşular
Yar sokaktan geçti mi
……

Hey hayadan hayadan
Yılan aktı kayadan
Bir kaşık yağ verin
Adet vardır sayadan
……

Hekimhan düze düşer
Zülüfün yüze düşer
Gel sarılak sevdiğim
Kavuşmak bize düşer
……
Hekimhan yazılar
Yayılır kuzuları
Mektup yazmaya koymaz
Bu evin cazıları
……

Karanfil kurutmadım
Ben Seni unutmadım
Hatırını sayıp da
Üstüne yar tutmadım
……

Kekliğim seker gelir
Tüyünü döker gelir
Kızın gönlü olursa
Kapıyı söker gelir
……

Kapıya keçi geldi
Tutunca sac geldi
Hiç ayrılık bilmezken
Kapıya göçü geldi
……

Köyün yolu dar midir
Minaresi var midir
Yarimi eller almış
Acep aslı var midir
……

Karşıda pür kesiyor
Efil efil esiyor
Ben yarime ne dedim
Durup durup küsüyor
……

Köyüm köyüne bakar
Ateşin beni yakar
Etme bu kötülüğü
Yine yüz yüze bakar
……

Kapısı tam karşımda
Sevdası da başımda
Bu nasıl sevmedir ki
Bu gencecik yaşımda
……

Kavak kavağa değmiş
Kavak dalını eğmiş
Sabahları suya gel
Şu gönlüm seni sevmiş
……

Küp içinde bastırma
Kız kakülün kestirme
Kestirirsen az kestir
El oğlunu küstürme
……

Mani yazdım vardı mı
Kimse bilmez derdimi
İçerimden yanıyom
Mevlam etsin yardımı
……

Pınarda su olaydım
Kız testine dolaydım
Razıydım dilenmeye
Tek sevdiğin olaydım
……

Su getir daşa değer
Kirpikler kaşa değer
Benim sevdiğim oğlan
Yüz elli paşa değer
……
Sekiz çift çorap ördüm
Sekiz kaynım giysin deyi
Sandık açıp çeyiz dizdim
Celal oğlan görsün deyi
……

Soku dibi kar di
Günden yani eridi
Otuz iki meyvenin
En tatlısı yar idi
……

Sabahtan erken kalktım
Uçan kuşlara baktım
Yarim senin uğruna
Gençliğim ateşe yaktım
……

Sel gelmiş bizim bende
Ağlarım her gün ben de
Dişlerimin izi var
Yanağındaki bende
……

Su dağın ardı meşe
Gün kalka gölge düşe
Yarinden ayrılanın
Evine figan düşe
……

Şu dağları delemedim
Hiç yanına gelemedim
Eller erdi muradına
Ben murada eremedim
……

Şu dağlar demirdendir
Geçen gün ömürdendir
Feleğin bir kuşu var
Pençesi demirdendir
……

Yarım saçların tarar
Huyu huyuma uyar
İkimizin gönlü bir
Ayırmaya kim kıyar
……
Yemenimi yel aldı
Koyunları sel aldı
Bu nasıl emmioğlu
Beni kodu el aldı