Hekimhan ile ilgili 1892 yılında yayınlanan ‘La Turque De Asie‘ adlı Vital Cuinet’e ait eserde ilk nüfus verileri ve Hekimhan’da bulunan hane sayıları verilmektedir. Cuinet’e göre; 1892’de Akçadağ’a bağlı belediyelik olan Hekimhan’da 800 hane ve 2610 nüfus yaşadığı belirtilmektedir.
Ayrıca 1310 (miladi 1892-1893) tarihli Mamurat’ül Aziz Salnamesi‘ne göre Hekimhan’da 500 hane, 100 tane ticarethane, 10 tane değirmen ve yaklaşık olarak 2450 – 2950 arasında nüfusun yaşadığı belirtilmektedir.
Hekimhan’ın nüfusuyla ilgili sağlıklı verileri ancak Cumhuriyet dönemindeki nüfus sayımlarında bulabilmekteyiz. Hekimhan’da 1927 nüfus sayımına göre kırsal alanda ve merkezdeki toplam nüfus 30.890 kişi olarak verilmektedir. Bu nüfusun 14.420‘si erkek nüfus 16.470‘i ise kadın nüfustur. 1935 yılında yapılan nüfus sayımında ise Hekimhan’da 1327‘si erkek 1179‘si kadın olmak üzere toplam 2506 kişinin yaşadığı görülmektedir. 1935 yılı nüfus sayımına göre 1940 nüfus sayımında % 30,55’lik bir oranla nüfusun azaldığı dikkatimizi çekmektedir. Bu düşüşün başlıca sebebi ise 1940’lı yıllarda Hekimhan’da görülen ekonomik zorluklar nedeniyle geçici olarak iş aramak amacıyla başta Çukurova olmak üzere başka merkezlere olan göçlerdir.     Hekimhan’da nüfusun 1945 yılı nüfus sayımlarına göre % 8’lik bir artışla 2074‘e yükseldiği gözlenmektedir. 1950 nüfus sayımlarına baktığımızda % 20.7’lik bir artışın sözkonusu olduğu görülmektedir. 1950 yılında nüfus 2504‘e yükselerek artış oranında bir hızlanmaya sebep olmuştur. 1955 nüfus sayımında ise Hekimhan’ın nüfusu % 21.2 artış ile 3035‘e yükselmiştir. 1960 nüfus sayımına göre % 16.84’lük artış nüfus 3546 kişi olmuştur. Hekimhan’ın 1950 – 1960 yılları arasındaki nüfus artış oranı % 83 olarak karşımıza çıkmaktadır. 1965 sayımında 4288 olan nüfus, 1970 yılı nüfus sayımında 7849‘a yükselmiştir. Bu artışın başlıca sebebi Hekimhan’a 4’er km uzaklıkta olan Budaklı ve Karadere Köylerinin ilçeye, mahalle statüsüyle bağlanması ve demir madenlerinin Bilfer Madencilik A.Ş. tarafından faal bir şekilde işletilmeye başlanması, maden sahalarına dışarıdan ve kırsal alandan işçi getirilmesi ve taşımacılık faaliyetleri sebebiyle hızlı bir artış görülmektedir. 1975 yılında ise Hekimhan’da yine % 50.6’lık bir artış oranıyla 11.818 nüfus olarak gerçekleşmektedir.

Hekimhan’da 1940 yılından sonra 1980 yılında da ikinci kez nüfusta % 3.8’lik bir azalma görülmüştür ve 11.818‘den 11.355‘e düşmüştür. Bu düşüşün sebebi ise Hekimhan’da demir madeni yataklarının TC. Demir Çelik İşletmeleri tarafından kamulaştırılarak işçi çıkarılmasıdır. Bir diğer sebep ise 1979 yılında 15 ailenin başta olmak üzere Ankara, İzmir ve Adana’ya göç etmesidir. 1985 nüfus sayımında ise Hekimhan’ın nüfusu % 2’lik bir artışla 11.579‘a yükselmiştir. 1960 yılında ise nüfus artış oranı % 17.6’lık bir oranla nüfus, 13.612 olarak gerçekleşmiştir. Hekimhan’da erkek nüfus fazlalığı açıkça görülmektedir. 1990 yılı sayımlarına göre 13.612 kişilik nüfusun % 53.9’u (7332 kişi) erkek nüfus, % 46.1’i (6277 kişi) kadın nüfus olarak karşımıza çıkmaktadır. 1997 yılında yapılan sayımda ise Hekimhan nüfusu 13.643 kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. 2000 yılı sayımına göre Hekimhan’ın ilçe nüfusu 13.206, toplam nüfusu ise 41.288 kişidir.

Hekimhan’a Bağlı Belediyelerin 2000 Yılı Nüfus Sayıları :

Hekimhan : 13.206

Hasançelebi : 3.092

Güzelyurt Kasabası : 5.810

Kocaözü Kasabası : 2.854

İpekyolu (Kirmanlı) Kasabası : 2.774

Kurşunlu Kasabası : 4.101 nüfus barındırmaktadır.

Nüfusun büyük bir bölümü tarımkayısı üretimi ve hayvancılıkla uğraşmaktadır; geri kalan kısmı ise sanat, ticaret ve taşımacılıkla uğraşmakta ya da memur ve işçi olarak yaşamını sürdürmektedir. Nüfusun % 95‘nin okuma yazma bildiği, 5000‘e yakın kişinin yüksek öğrenim mezunu olduğu, 1000‘e yakınının da yüksek öğretimde olduğu tahmin edilmektedir.

a) 1960 – 2000 yılları arasındaki nüfus sayım sonuçları :

  2000 13.206
  1997 13.643
  1990 13.612
  1985 11.579
  1980 11.355
  1975 11.818
  1970 7.849
  1965 4.288
  1960 3.546

b) 2000 Genel Nüfus Sayımı ve demografik verileri :

merkez ilçe
köyler
toplam
2000 Genel Nüfus Sayımı
13206
29309
42515
Yıllık Artış Hızı
% -3.03
% 1.30
% -0.06

c) 1935-1990 Yılları Arası Hekimhan’da Toplam Kadın ve Erkek Nüfusları

Yıllar 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
Erkek 1327 928 1023 1276 1596 1955 2296 4525 6448 6190 6478 7335
Kadın 1179 992 1051 1228 1439 1591 1992 3324 5370 5163 5101 6277
Toplam 2506 1920 2074 2504 3035 3546 4288 7849 11818 11355 11579 13612
© 2002 – 2008 Hekimhan.NET