Bir sefer sırasında Köprülü Mehmet Paşa’nın yolu Hekimhan dolaylarına düşer. Doğanın güzelliğine hayran kalır, burada konaklanmasını buyurur. Askerler çevreyi dolaşmaya çıktıklarında günümüzdeki Hasan Ağa Çeşmesi’nin yanındaki dereye gelirler. Dere suyunun al al aktığını görürler, suyu izlediklerinde yaralı bir adam bulurlar ve Paşa’ya haber verirler. Paşa hekimiyle birlikte gelir, hekim hastanın durumunun umutsuz olduğunu söyleyince, Paşa sorar.

-Hiç mi canı kalmamıştır ?

Hekim : ’’Ancak onda bir canı var’’ der. Köprülü bu yanıt karşısında kızar ve söyle haykırır.

‘’Onda bir canı kalmış adamı ölüme mi bırakırsın ? Ya bunu kurtarırsın ya da senin kanını da bununkine katarım.’’

Hekim hemen ise koyulur yaralıyı üç günde ayağa kaldırır. Yaralıya kim olduğu sorulduğunda :

Kendisinin de hekim olduğunu, ilaç yapmak için bitki toplarken, eşkıyalarca vuruldugunu anlatır. Köprülü ağaçları kestirip açtırdığı yere adam için bir han, hamam ve cami yaptırır. Çevreden de birkaç aile getirip yerleştirir. Buraya önceleri Hekimin Hanı, daha sonra daHekimhan denilmiştir.