A :

Aç it fırın yıkar.
Ağanın alnı terlemezse, ırgatın burnu kanamaz.
Ağır ol ki batman gelsin.
Ağustosta burnu kanamayanın, zemheri de kazanı kaynamaz.
Ah ile gelen vah ile gider.
Akçesi olanın yüz karasına bakılmaz.
Akılsız başın elinden sefil taban ne çeker.
Aksak keçi ile yüksek yaylaya göçülmez.
Al borca, koy hurca.
Aslı ne ise nesli odur.
Aş taşınca kepçenin pahası aranmaz.
At beslerken, kız isterken güzeldir.
Ateş olmayan yerde duman çıkmaz.
At yiğit altında aksamaz.
At ile yayanın yoldaşı olmaz.
Attan düşene yorgan döşek, eşekten düşene kazma kürek.

B :

Baba malı tez tükenir.
Balı parmağı uzun değil, nasibi olan yer.
Bekara avrat boşamak kolay gelir
Ben umarım bacımdan, bacım ölüyor acından.
Ben hadimim diyorum, sen oğlandan uşaktan ne haber diyorsun.
Bir deli bir kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramaz.
Boş çuval dik durmaz
Bizim gelin bizden kaçar, başını örter kıçını açar,
Bulanık suda balık avlanmaz.

C :

Can çıkar, huy çıkmaz.
Canı yanan eşek attan hızlı gider.

Ç :

Çalışan el, ele el açmaz.
Çelemin seyreği sıkından iyidir.
Çirkefe taş atma üstüne sıçrar.
Çürük tahta mıh tutmaz.

D :

Dam yanarsa sıçan da beraber yanar.
Dam yapmayan direği içinde zannedermiş.
Davetsiz giden mindersiz oturur.
Davul zurna ile adam aranmaz.
Demirci demiri zayıf yerinden vurur.
Dere geçilirken at değiştirilmez.
Dert söyletir, firkat ağlatır.
Deveciye komşu olan, kapısını geniş tutar.
Dünya ahretin tarlasıdır.
Düşersen oğul eline, madara edersin geline.

E :

Eceli gelen it cami duvarına işermiş.
El atına binen tez iner.
El ayranı yürek soğutmaz.
El üstünde köynek yırtılmaz.
Elde yiyen yolda acıkır.
Emanetin bağrı yuka olur.
Eşeğin boynuzu olsa, atın gözünü çıkarır.
Evlek evlek satan, bölük böIük batar.

F :

Fakirin ölüsü çabuk kaybolur.

G :

Gardaş gardaşı bıçaklar, geri döner kucaklar.
Gezen tilki yatan aslandan üstündür.
Göl yerinde su eksik olmaz.
Görünen dağın ırağı olmaz.
Gönül umduğuna küser.
G..ne güvenmiyorsan Hasandağı’na oduna gitme.
Gözünü süzen, ağzını büzen, kenardan gezenden korkulur.
Güneşte kalmayan, gölgenin kadrini bilmez.
Güzeli kız iken değil, beşik ardında gör.

H :

Harmana giren porsuk, dirgenden korkmaz
Her horoz kendi çöplüğünde öter.
Ho öküzüm ho, önü ne ise sonu o.

İ :

İbibik sende bu g…t varken daha çok ocak kokutursun.
İçtiğin su ürküttüğün kurbağaya değmez
İşten artmaz, dişten artar.
İt de ölse kar, kurt da ölse kar.
it iti yer ama kemiğini incitmez.
İt derisinden post olmaz.
itin ahmağı gayganadan pay umar.
İt ite buyurdu it de döndü kuyruğuna buyurdu
İti an, çomağı hazırla.
İtin talihsizi Kurban bayramından önce ölür.

K :

Kalan işin üstüne kar yağar.
Kan kusar ama kızılcık şerbeti içtim der.
Kara keçiyi gören içi dolu yağ sanır.
Karınca kanatlanınca zevali yakın olur.
Kancık yalanmazsa, erkek dolanmaz.
Kanı kan ile yumazlar, kanı su ile yurlar.
Kırk kargaya bir sapan taşı
Kar senesi var senesidir.
Kavaktan odun, halayıktan kadın olmaz.
Kavgada kılıç ödünç verilmez.
Keçi can derdinde, kasap et derdinde.
Keçinin çıktığı yere oğIağı da çıkar.
Kedi ölünce meydan sıçana kalır.
Kel yanında kabak anılmaz.
Kenarına bak bezini al, anasına bak kızını al.
Kız kapısı sultan kapısıdır.
Kızını dövmeyen dizini döver.
Kirpi yavrusunu pamuğum, pamuğum diye severmiş.
Koça kuyruğu yük olmaz.
Kör köre kılavuz olursa ikisi de çukura düşer.
Kötüden vefa, zehirden şifa olmaz.
Kuştan korkan darı ekmez.
Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur.
Kurt ulusundan gördüğünü işler.
Kurtlar bir birine düşünce, koyunlar rahat eder.

M :

Mal pahıl olmaz, sahibi pahıl olur.
Mart’ın onundan, şubat’ın sonundan korkulur.

N :

Ne kızı vermeli, ne dünürü küstürmeli.

O :

Onacak oğlak kös kapısında beli olur.

Ö :

Öfke gelince akıl gider.
Öksüz hırsızlığa çıkmış da ay akşamdan doğmuş.
Önce sınarlar, sonra kınarlar.
Önüne bakma, sonuna bak

P :

Pilavdan dönen kaşığın sapı kırılsın

S :

Sağır duymazsa uydurur.
Sabahın şerri akşamın hayırından iyidir.
Sofrada elini, mecliste dilini kısa tut.
Suyu görüp balık, puru görüp tilki olma.

T :

Tavuğun civcivini güzün sayarlar.
Tahtadan maşa, aptaldan paşa olmaz.
Terzinin dikişi kötü, yüzünün akı ütüdür.
Tütünsüz baca, kahırsız koca olmaz

V :

Var evi kerem evi, yok evi verem evidir.

Y :

Yalanın dibi delik olur.
Yavuz itin yarası eksik olmaz.
Yemek taşarsa, çömçenin pahası olmaz.
Yemeyenin malını it, yakasını bit yer.
Yetimin eteğine kavurga koymuşlar da, ç…ümü yaktı deyip geri dökmüş.
Yiğit lakabı ile anılır.

Z:

Zayıf etten tirit çıkmaz.
Zayıf ata kargalar biner.