Çok eskiden Hekimhan İlçesine Bağlı Kocaözü Kasabasında Küllek Hüseyin adında da biri varmış. Bu Köylünün Beş uşağı ile hasta bir avradı varmış. Eskiden bütün köy halkı tarlada çalışırmış. Tarlada çalışmak o günün şartlarına göre çok zormuş. Küllek Hüseyin çok fakir olduğundan avradı iyice hastalanmış. Köyde ne tohtur nede hastane varmış. En yakın hastahane Sivas’ta imiş. Araba ve yol olmadığından gitmek çok zormuş . Küllek Hüseyin avradını ata bindirerek yola çıkmış. Uzun yola dayanamadan Mehri hatın yolda ölmüş. Küllek Hüseyinavradını yolda gömmüş. Yetim kalan beş uşağı hiç bakacak kimse kalmamış. Küllek Hüseyin yeniden evlenmiş. Analık eline kalan uşaklara çok kötülük ediyormuş. Uşaklara yemek ekmek vermiyormuş. Babası tarlaya çalışmaya gidince onlara olmadık kötülükler edip babaları gelince şikayet etmesin diye uşakları korkutuyormuş. Çevredeki komşular bu duruma çok üzülüyorlarmış. Bir gün evin büyük kızı, ortancalı gardaşını üvey anasının elinden kaçırıp dağa götürmüş. Koynuna bir torba koymuş birde keser almış. Bunları uzaktan izleyen bir çoban varmış. Zeynep kengeri toplamış Yusuf’un torbasına doldurmuş. Yorulunca bir yere oturup dinlenmişler. Az sonra torbaya bakmış ki torbada hiç kenger yok. Torbanın dibi delik olduğundan hepsi dökülmüş. Yusuf küçük olduğu için kengerin döküldüğünü farkına varmamış. Buna çok sinirlenen ablası keser ile gardaşının başına vurup öldürmüş. Korkusundan eve gidemeyen Zeynep ağlaya, ağlaya yürüyecek hali kalmamış gece sabaha kadar oturmuş ağlamış Allah’a yalvarmaya başlamış ve demiş ki :

“- Allah’ım beri bir kuş eyle kanadımı gümüş eyle. Gakgoğ diyem, babboğ diyem ,Gardaş diyem ağlıyam.”

Bunun üzerine Allah tarafından kuş kesilmiş bunları izleyen çoban Zeynep in nasıl kuş olduğuna inanamamış. Zeynep aynen Guguk kuşuna benziyormuş. O günden sonra guguk kuşu gardaşını öldürdüğü taşın başına konup hiç durmadan ötüyormuş. Bu olaydan önce Köylüler hiç böyle bir kuş görmemişler, Günümüze dek gelen bu efsane nedeniyle Çevremizde ne zaman bir guguk kuşu görsek büyükler Zeynep geldi derler.