El g.tte, tarla bankada, şapka havada Hacıhaliluşağı

Ot kökünden yüz dirhem aşağı Kiraz’ın uşağı

Davul çaldırırlar hak vermez İshaklar

Hiç yoktan kavga çıkarır Alişahlar

İtinen kabak bölüşemez Çavuşlar (Demirciler)

Ahalinin lambası var gazı yok, Cızırıkların hamamı var tası yok

İbişlerin uşağı kıl iptendir kuşağı

Kızlara mirastan mal vermez Göğ Memetler

Nalbantların en akıllısı akıl hastanesinde ölmüş